11th August 12:39pm (GMT-5)

브라질 (TSL) - 러시아 (TSL) 01.08.2020

브라질 (TSL)

12 - 11

러시아 (TSL)

1반
0:30' 골 브라질 (TSL)


6' 골 브라질 (TSL)
6' 골 브라질 (TSL)
7' 골 브라질 (TSL)

8' 골 브라질 (TSL)


5' 골 러시아 (TSL)
5' 골 러시아 (TSL)7' 골 러시아 (TSL)

10' 골 러시아 (TSL)
2반
11' 골 브라질 (TSL)
12' 골 브라질 (TSL)

12' 골 브라질 (TSL)

15' 골 브라질 (TSL)17' 골 브라질 (TSL)
18' 골 브라질 (TSL)

19' 골 브라질 (TSL)12' 골 러시아 (TSL)

14' 골 러시아 (TSL)

16' 골 러시아 (TSL)
16' 골 러시아 (TSL)
16' 골 러시아 (TSL)


19' 골 러시아 (TSL)

20' 골 러시아 (TSL)
경기 상세
12 점수 11
0` 1 — 0
12` 2 — 0
19` 2 — 1
19` 3 — 1
18` 4 — 1
16` 4 — 2
16` 4 — 3
17` 5 — 3
16` 5 — 4
15` 6 — 4
14` 6 — 5
12` 7 — 5
5` 7 — 6
12` 7 — 7
11` 8 — 7
10` 8 — 8
8` 9 — 8
7` 9 — 9
7` 10 — 9
6` 11 — 9
5` 11 — 10
6` 12 — 10
20` 12 — 11
연락처