13th August 4:05pm (GMT-5)

콜로라도 스프링스 지그재그 - 레알 모나크스 SLC 01.08.2020

콜로라도 스프링스 지그재그

1 - 2

레알 모나크스 SLC

1반
2'   콜로라도 스프링스 지그재그


35' 골 레알 모나크스 SLC
2반
57' 골 콜로라도 스프링스 지그재그

90 + 2'   콜로라도 스프링스 지그재그67'   레알 모나크스 SLC

90 + 4' 골 레알 모나크스 SLC
90 + 5'   레알 모나크스 SLC
경기 상세
1 점수 2
97 공격 102
59 볼 소지 41
8 코너킥 1
73 위험한 공격 60
10 파울 히트 13
14 프리킥 11
0 부상 1
1 오프사이드 1
1 페널티 1
2 차단된 샷 2
3 샷 오프 골 4
4 슛 온 골 3
1 골키퍼 세이브 3
4 대체 4
33 드로잉 38
2 옐로 카드 2
icon 경기 시작
[20:06:30]
1` 던져 icon
1` 던져 icon
2` 프리킥 icon
icon 2` 옐로 카드
3` 목표물을 쏴 icon
icon 3` 골킥
3` 프리킥 icon
4` 던져 icon
6` 대상에 총 icon
6` 던져 icon
icon 8` 대상에 총
icon 9` 코너킥
9` 던져 icon
icon 9` 던져
10` 던져 icon
icon 11` 던져
icon 12` 코너킥
12` 골킥 icon
icon 12` 목표물을 쏴
icon 13` 던져
13` 던져 icon
icon 14` 프리킥
icon 15` 대상에 총
icon 15` 던져
icon 16` 던져
icon 16` 프리킥
icon 17` 던져
18` 프리킥 icon
19` 던져 icon
20` 던져 icon
20` 던져 icon
21` 목표물을 쏴 icon
icon 21` 골킥
icon 22` 던져
icon 22` 던져
23` 던져 icon
24` 던져 icon
icon 25` 던져
icon 26` 오프사이드
26` 던져 icon
icon 27` 던져
icon 27` 던져
icon 27` 프리킥
icon 28` 대상에 총
28` 골킥 icon
28` 프리킥 icon
29` 던져 icon
icon 30` 골킥
33` 던져 icon
33` 프리킥 icon
35` 0 — 1 icon
36` 골킥 icon
icon 37` 던져
icon 37` 던져
icon 38` 던져
icon 38` 프리킥
icon 39` 코너킥
icon 40` 던져
41` 던져 icon
icon 42` 프리킥
43` 골킥 icon
icon 43` 던져
45` 던져 icon
icon 45` 던져
45` 던져 icon
45` 던져 icon
45` 던져 icon
45` 던져 icon
icon 후반
[21:09:23]
46` 던져 icon
icon 46` 골킥
icon 47` 던져
47` 던져 icon
icon 47` 던져
icon 48` 프리킥
icon 48` 프리킥
icon 49` 골킥
icon 49` 던져
icon 50` 던져
icon 51` 프리킥
icon 52` 코너킥
icon 53` 코너킥
icon 54` 코너킥
icon 54` 던져
icon 54` 던져
55` 골킥 icon
icon 57` 1 — 1
59` 프리킥 icon
icon 60` 프리킥
icon 61` 던져
61` 던져 icon
63` 프리킥 icon
64` 오프사이드 icon
64` 프리킥 icon
65` 목표물을 쏴 icon
icon 66` 프리킥
67` 옐로 카드 icon
67` 던져 icon
icon 67` 골킥
67` 목표물을 쏴 icon
icon 68` 던져
69` 던져 icon
70` 던져 icon
71` 던져 icon
72` 던져 icon
icon 73` 프리킥
icon 74` 목표물을 쏴
74` 골킥 icon
icon 74` 던져
75` 던져 icon
78` 던져 icon
icon 78` 던져
78` 던져 icon
icon 79` 던져
icon 80` 코너킥
icon 80` 목표물을 쏴
80` 골킥 icon
icon 80` 던져
80` 던져 icon
81` 던져 icon
82` 코너킥 icon
83` 던져 icon
84` 상해 icon
85` 골킥 icon
85` 부상 반환 icon
85` 던져 icon
icon 86` 프리킥
87` 던져 icon
88` 던져 icon
icon 90` 던져
icon 90` 던져
90` 프리킥 icon
icon 90` 옐로 카드
90` 1 — 2 icon
90` 프리킥 icon
icon 90` 던져
icon 90` 프리킥
90` 옐로 카드 icon
icon 90` 코너킥
icon 90` 던져
연락처