22nd September 3:46am (GMT-5)

CSA 마세이오 - 쿠이아바 16.09.2020

CSA 마세이오

1 - 2

쿠이아바

1반
27' 골 핌파오, 로드리고
36'   CSA 마세이오43' 골 쿠이아바
2반

55'   CSA 마세이오
82'   CSA 마세이오

84'   CSA 마세이오
90 + 3'   CSA 마세이오
54'   쿠이아바


83' 골 쿠이아바


경기 상세
1 점수 2
101 공격 95
49 볼 소지 51
7 코너킥 4
53 위험한 공격 59
23 파울 히트 11
11 프리킥 23
2 부상 2
0 페널티 1
3 차단된 샷 2
9 샷 오프 골 5
6 슛 온 골 8
6 골키퍼 세이브 5
4 대체 5
31 드로잉 19
5 옐로 카드 1
icon 경기 시작
[18:15:43]
icon 1` 던져
icon 2` 던져
icon 2` 던져
2` 던져 icon
2` 던져 icon
icon 3` 던져
4` 던져 icon
icon 4` 던져
icon 5` 골킥
icon 6` 코너킥
icon 6` 목표물을 쏴
6` 골킥 icon
8` 던져 icon
icon 8` 던져
icon 9` 프리킥
icon 9` 목표물을 쏴
9` 골킥 icon
icon 10` 대상에 총
icon 11` 던져
13` 골킥 icon
icon 13` 목표물을 쏴
14` 던져 icon
icon 14` 프리킥
icon 16` 코너킥
icon 17` 코너킥
icon 17` 목표물을 쏴
17` 골킥 icon
icon 18` 던져
18` 프리킥 icon
icon 20` 코너킥
icon 21` 대상에 총
icon 21` 던져
21` 골킥 icon
22` 던져 icon
22` 프리킥 icon
icon 23` 골킥
24` 프리킥 icon
24` 던져 icon
icon 24` 프리킥
25` 대상에 총 icon
26` 프리킥 icon
icon 26` 던져
icon 27` 1 — 0
핌파오, 로드리고
30` 던져 icon
icon 31` 던져
icon 31` 던져
icon 32` 프리킥
icon 33` 던져
icon 33` 대상에 총
34` 프리킥 icon
35` 상해 icon
icon 36` 옐로 카드
37` 프리킥 icon
38` 프리킥 icon
39` 던져 icon
icon 40` 던져
icon 40` 던져
icon 40` 던져
41` 프리킥 icon
43` 1 — 1 icon
icon 44` 대상에 총
44` 대상에 총 icon
icon 45` 목표물을 쏴
45` 골킥 icon
icon 45` 코너킥
icon 45` 대상에 총
icon 후반
[19:19:12]
47` 던져 icon
48` 던져 icon
icon 48` 던져
49` 던져 icon
icon 49` 프리킥
icon 49` 목표물을 쏴
49` 골킥 icon
icon 50` 던져
50` 프리킥 icon
icon 52` 던져
icon 53` 던져
icon 53` 던져
icon 54` 프리킥
54` 옐로 카드 icon
55` 프리킥 icon
icon 55` 옐로 카드
56` 목표물을 쏴 icon
icon 56` 골킥
icon 57` 프리킥
icon 59` 코너킥
icon 59` 던져
59` 골킥 icon
60` 던져 icon
60` 대상에 총 icon
icon 61` 던져
61` 던져 icon
61` 프리킥 icon
icon 62` 던져
icon 63` 던져
icon 63` 프리킥
64` 프리킥 icon
65` 프리킥 icon
icon 66` 프리킥
67` 프리킥 icon
67` 대상에 총 icon
67` 목표물을 쏴 icon
icon 67` 골킥
68` 대상에 총 icon
68` 던져 icon
icon 69` 상해
70` 던져 icon
71` 프리킥 icon
71` 코너킥 icon
72` 던져 icon
72` 목표물을 쏴 icon
icon 72` 골킥
icon 73` 상해
74` 프리킥 icon
75` 대상에 총 icon
76` 코너킥 icon
76` 코너킥 icon
76` 코너킥 icon
icon 77` 던져
icon 77` 프리킥
icon 78` 목표물을 쏴
78` 골킥 icon
78` 목표물을 쏴 icon
icon 78` 골킥
79` 프리킥 icon
80` 프리킥 icon
icon 81` 골킥
icon 82` 옐로 카드
83` 1 — 2 icon
icon 84` 옐로 카드
84` 프리킥 icon
86` 던져 icon
86` 프리킥 icon
icon 87` 프리킥
88` 골킥 icon
icon 88` 목표물을 쏴
icon 89` 골킥
icon 90` 목표물을 쏴
90` 골킥 icon
90` 상해 icon
icon 90` 던져
90` 프리킥 icon
icon 90` 옐로 카드
icon 90` 골킥
90` 목표물을 쏴 icon
90` 프리킥 icon
icon 90` 던져
icon 90` 던져
icon 90` 코너킥
90` 골킥 icon
90` 던져 icon
icon 90` 던져
icon 90` 던져
90` 프리킥 icon

잡담

메시지 없음

Livescore Chat에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!

연락처