19th September 6:30pm (GMT-5)

CSKA (아마추어) - 로코모티브 (아마추어) 16.09.2020

CSKA (아마추어)

6 - 9

로코모티브 (아마추어)

1반4' 골 CSKA (아마추어)


9' 골 CSKA (아마추어)
2' 골 로코모티브 (아마추어)
3' 골 로코모티브 (아마추어)
3' 골 로코모티브 (아마추어)

7' 골 로코모티브 (아마추어)
8' 골 로코모티브 (아마추어)

2반
15' 골 CSKA (아마추어)

16' 골 CSKA (아마추어)

21' 골 CSKA (아마추어)

22' 골 CSKA (아마추어)


15' 골 로코모티브 (아마추어)

19' 골 로코모티브 (아마추어)

22' 골 로코모티브 (아마추어)

23' 골 로코모티브 (아마추어)
경기 상세
6 점수 9
2` 0 — 1 icon
3` 0 — 2 icon
3` 0 — 3 icon
4` 1 — 3
7` 1 — 4 icon
8` 1 — 5 icon
9` 2 — 5
15` 2 — 6 icon
15` 3 — 6
16` 4 — 6
19` 4 — 7 icon
21` 5 — 7
22` 6 — 7
22` 6 — 8 icon
23` 6 — 9 icon

잡담

메시지 없음

Livescore Chat에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!

연락처