14th August 6:21pm (GMT-5)

헬라스 Kagran - SF Gablitz 01.08.2020

헬라스 Kagran

8 - 4

SF Gablitz

1반
8' 골 헬라스 Kagran
19' 골 헬라스 Kagran
30' 골 헬라스 Kagran
42' 골 헬라스 Kagran

45 + 2' 골 SF Gablitz
2반

61' 골 헬라스 Kagran

69' 골 헬라스 Kagran
78' 골 헬라스 Kagran
85' 골 헬라스 Kagran

57' 골 SF Gablitz

64' 골 SF Gablitz86' 골 SF Gablitz
경기 상세
8 점수 4
118 공격 128
6 코너킥 1
65 위험한 공격 63
1 페널티 1
6 샷 오프 골 7
10 슛 온 골 6
2 대체 0
icon 8` 1 — 0
icon 19` 2 — 0
icon 30` 3 — 0
icon 42` 4 — 0
45` 4 — 1
57` 4 — 2
icon 61` 5 — 2
64` 5 — 3
icon 69` 6 — 3
icon 78` 7 — 3
icon 85` 8 — 3
86` 8 — 4
연락처