13th August 3:21pm (GMT-5)

Mlandisi Queens (Women) - Baobab Queens (Women) 01.08.2020

Mlandisi Queens (Women)

2 - 1

Baobab Queens (Women)

1반
6' 골 Mlandisi Queens (Women)
6' 골 Mlandisi Queens (Women)22' 골 Baobab Queens (Women)
경기 상세
2 점수 1
116 공격 137
46 볼 소지 54
2 코너킥 7
59 위험한 공격 99
0 페널티 1
1 샷 오프 골 2
2 슛 온 골 2
3 대체 3
1 옐로 카드 1
6` 1 — 0
6` 2 — 0
22` 2 — 1
연락처