11th August 11:43am (GMT-5)

오클라호마시티 에너지 - 뉴 멕시코 유나이티드 01.08.2020

오클라호마시티 에너지

0 - 3

뉴 멕시코 유나이티드

1반


31' 골 뉴 멕시코 유나이티드
45 + 4' 골 뉴 멕시코 유나이티드
2반

86'   오클라호마시티 에너지
88'   오클라호마시티 에너지

82'   뉴 멕시코 유나이티드


90 + 4' 골 뉴 멕시코 유나이티드
경기 상세
0 점수 3
84 공격 72
48 볼 소지 52
3 코너킥 4
59 위험한 공격 45
17 파울 히트 13
17 프리킥 18
0 부상 1
1 오프사이드 4
1 페널티 0
0 차단된 샷 5
3 샷 오프 골 1
4 슛 온 골 5
2 골키퍼 세이브 4
4 대체 5
25 드로잉 28
2 옐로 카드 1
icon 경기 시작
[20:06:53]
1` 던져 icon
icon 2` 던져
icon 2` 던져
3` 대상에 총 icon
icon 4` 프리킥
4` 던져 icon
icon 5` 던져
icon 6` 골킥
icon 8` 던져
icon 9` 프리킥
icon 9` 대상에 총
11` 던져 icon
icon 12` 골킥
icon 12` 던져
13` 던져 icon
icon 13` 프리킥
15` 프리킥 icon
15` 코너킥 icon
16` 프리킥 icon
icon 17` 프리킥
19` 던져 icon
icon 21` 던져
icon 23` 골킥
icon 24` 던져
24` 던져 icon
24` 프리킥 icon
25` 오프사이드 icon
26` 던져 icon
icon 26` 오프사이드
icon 28` 던져
icon 28` 던져
icon 28` 던져
30` 프리킥 icon
30` 던져 icon
31` 0 — 1 icon
35` 프리킥 icon
icon 35` 골킥
icon 38` 프리킥
38` 던져 icon
icon 39` 프리킥
39` 골킥 icon
icon 40` 던져
41` 던져 icon
42` 던져 icon
43` 던져 icon
icon 44` 던져
45` 프리킥 icon
45` 대상에 총 icon
45` 0 — 2 icon
icon 후반
[21:11:10]
46` 프리킥 icon
icon 46` 골킥
48` 던져 icon
icon 50` Penalty_missed
50` 골킥 icon
icon 50` 던져
51` 프리킥 icon
51` 프리킥 icon
53` 던져 icon
icon 53` 골킥
54` 던져 icon
icon 54` 던져
55` 프리킥 icon
55` 던져 icon
icon 55` 프리킥
56` 목표물을 쏴 icon
icon 56` 골킥
icon 56` 대상에 총
icon 57` 코너킥
57` 던져 icon
57` 던져 icon
icon 59` 목표물을 쏴
59` 골킥 icon
59` 오프사이드 icon
icon 60` 프리킥
61` 던져 icon
62` 상해 icon
64` 부상 반환 icon
65` 프리킥 icon
icon 65` 프리킥
66` 던져 icon
67` 코너킥 icon
67` 코너킥 icon
68` 코너킥 icon
68` 오프사이드 icon
70` 던져 icon
icon 72` 던져
icon 72` 목표물을 쏴
72` 골킥 icon
icon 73` 던져
74` 던져 icon
icon 75` 던져
icon 75` 던져
icon 77` 던져
icon 79` 던져
80` 던져 icon
icon 80` 골킥
icon 81` 프리킥
icon 81` 목표물을 쏴
81` 골킥 icon
82` 옐로 카드 icon
83` 던져 icon
icon 84` 골킥
85` 던져 icon
86` 프리킥 icon
icon 86` 옐로 카드
87` 오프사이드 icon
87` 프리킥 icon
icon 88` 옐로 카드
icon 88` 던져
89` 프리킥 icon
icon 89` 프리킥
90` 프리킥 icon
icon 90` 던져
90` 프리킥 icon
90` 골킥 icon
90` 프리킥 icon
90` 0 — 3 icon
icon 90` 던져
icon 90` 코너킥
icon 90` 대상에 총
90` 던져 icon
90` 던져 icon
90` 던져 icon
icon 90` 던져
icon 90` 던져
icon 90` 프리킥
icon 90` 프리킥
icon 90` 대상에 총
icon 90` 코너킥
연락처